www.massan.nl
een moment voor jezelf

 

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Massagepraktijk MasSan

*Om de massage zo soepel en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteert Massagepraktijk MasSan een aantal voorwaarden. Als u een afspraak voor een massage bij Massagepraktijk MasSan maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

*Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw e-mailadres, adres en/of telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie. Bovendien worden alle persoonlijke en medische gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt

*De massages die u bij Massagepraktijk MasSan ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen.  Bij twijfel over een aandoening of blessure kan besloten worden om af te zien van het geven van een massage en u door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.

*Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruikt u medicijnen dan is het verstandig met uw arts te overleggen of u gemasseerd mag worden. 

*De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

*Massagepraktijk MasSan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziekte.


*
De massages die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen worden per direct uit mijn massagepraktijk verwijderd.Ondergoed verplicht.

*Een vriendelijk verzoek om mobiele telefoons e.d. uit te schakelen of op stille stand te zetten voor aanvang van de massage.

* Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.

*U kunt bij mij uitsluitend contant betalen.

*U kunt ook met een cadeaubon van massagepraktijk MasSan betalen, deze bon is niet in te wisselen voor contanten

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

  

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

·       zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

·       er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·       Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·       Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·       of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·       Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

•       Uw naam, adres en woonplaats

•       uw geboortedatum

•       de datum van de behandeling

•       een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

•       de kosten van het consult